Ph.D. forsvar

En af Rudersdal Museers inspektører har brugt tre år på at forske i Skodsborg Badesanatorium. Han forsvarer sin Ph.D. afhandling fredag d. 19. januar.

Her følger en kort beskrivelse af afhandlingens emne:

Skodsborg Badesanatorium - på kanten af det offentlige sundhedsvæsen og den ortodokse medicin i 1898-1992

af Anders Bank Lodahl

For 120 år siden, før kost, rygning, alkohol og motion for alvor overtog dagsordenen i sundhedsdebatten, var sundhedsapostlen og lægen Carl Ottosen bannerfører for en sundere livsstil på netop disse områder. Hans ideer stammede fra USA, hvor sundhedsbevægelserne udfordrede den etablerede lægevidenskab med begejstrede budskaber om, at kroppen kunne holdes sund ved at undgå kød, tobak, alkohol, kaffe, te og krydret mad. I stedet skulle man holde sig til sund vegetarisk mad, rent vand, motion og frisk luft. Ottosen var opflammet af adventismens sundhedsbudskab og havde lært sine metoder på sundhedsreformatorer og cornflakes-opfinderen J. H. Kelloggs sanatorium i Battle Creek. I 1898 skabte Carl Ottosen sammen med en skare ligesindede Skodsborg Badesanatorium, hvor kronisk syge blev behandlet med elektricitet, bade, lysterapi og frisk luft. I stedet for kaffe, tobak og alkohol ordinerede Dr. Ottosen legemsøvelser og vegetarisk kost til at afgifte og genopbygge kroppen. Sanatoriet blev modtaget med hovedrysten fra det meste af den danske lægestand. Alligevel kom der gæster til sanatoriet, og allerede i 1920’erne efter adskillige udvidelser kaldtes det for Nordens største kursted.
Afhandlingen undersøger, hvordan Skodsborg Badesanatorium forvaltede sin arv fra naturlægebevægelserne i forhold til en medicinsk udvikling, som ikke nødvendigvis flugtede med tankerne på sanatoriet. Samtidig følger vi, hvordan sanatoriet helt frem til lukningen i 1992 måtte balancere på kanten af sundhedsvæsenet, på ene side anerkendt nok til ikke at blive regnet for kvaksalvere, på den anden side alternativt nok til at være noget andet end et offentligt sygehus.

Forsvaret er offentligt og finder sted kl. 14-16 fredag d. 19. januar på "Lab for Leg og Læring", Bygning 39, SDU, Campusvej 55, 5230 Odense M