Spring til indhold

Velkommen til Gransk

Nyt forskningsbaseret online-tidsskrift om Nordsjællands kulturhistorie, helt gratis

Mandag d. 16. december udkommer det forskningsbaserede onlinetidsskrift ”Gransk” for første gang. Målet for tidsskriftet er at formidle den nyeste viden inden for Nordsjællands kulturhistorie og sætte Nordsjælland i perspektiv.

For at sikre et højt fagligt niveau er tidsskriftets artikler fagfællebedømt i en så kaldt dobbelt blind-proces, hvor forfatter og bedømmer ikke kender hinandens identitet. Artiklerne i Gransk vil både formidle forskning inden for arkæologi, etnologi og historie, og efterhånden som tidsskriftets artikelsamling vokser, vil det rumme en bred samling af viden om Nordsjællands kulturhistorie.

I første udgivelse bringes fire artikler:

  • “Brandulykken i ventilgraven”

Af historiker Niels Hein, som gennem en mikrohistorisk undersøgelse af en ulykke på Helsingør Værft i 1963 viser, hvordan værftet påvirkede hele byen og dens borgeres liv.

  • “At udstille grave”

Af arkæolog Sabine Thrane, hvor formidling af grave fra jægerstenalderen på en række museer sættes under lup, og der gives nye ideer til et uudnyttet formidlingspotentiale på museerne.

  • “Folkeskolen mellem land og by i Nordsjælland 1900-1925”

Af historiker Hans Jørgen Winther Jensen, hvor den skarpe opdeling mellem landsbyskoler og købstadsskoler indtil 1958 nuanceres for Nordsjællands vedkommende ud fra udviklingen i Fredensborg og Hørsholm kommuner.

  • ”Yngre bronzealders bosættelser i Nordsjælland”

Af arkæolog Jakob Schlein Andersen, der præsenterer den nuværende viden om bronzealderbosættelser i Nordsjælland og sætter husene og bosættelsernes karakter til diskussion fra en kildekritisk vinkel. Selvom tidsskriftet udkommer med nye spændende artikler 16. december både i år og fremover, så er det ikke en oplagt julegaveidé. Tidsskriftet er nemlig gratis og kan benyttes af både fagfolk og andre interesserede.

Gransk drives i samarbejde mellem Furesø Museer, Museerne Helsingør, Museum Nordsjælland og Rudersdal Museer, men alle fagfolk er velkomne til at indsende artikler til redaktionen. Find Gransk på hjemmesiden: gransk.dk.