Spring til indhold

Ansgars Kilde

Ansgars Kilde, Ravnholm Skov

I Ravnholm Skov ved stien langs Mølleåen i "Det danske Schweiz" nær Nymølle kan man i skovdiget finde Ansgars Kilde - en stensat, ret vandrig kilde.  Hvorfor og hvornår Ansgars navn blev knyttet til kilden vides ikke.

Ansgar, som levede fra 801-865 var munk. Han var grundlægger af den kristne mission i Danmark og Sverige, deraf betegnelsen ”Nordens Apostel”. Siden blev Ansgar ærkebiskop af Hamborg-Bremen.

Det er uvist, hvor længe kilden har været stensat, men i 1782 skriver geheimeråd Bolle Villum Luxdorph, som levede fra 1716-1788, at kilden var ”rent ødelagt”. Den er tilsyneladende blevet restaureret flere gange.

Kilden har af den lokale befolkning været kendt for sit gode vand. Kilden er ikke omtalt som en helligkilde, men der har indtil 1905-06 hængt et jernbæger i en jernlænke ved kilden.

I 1913 anlagdes lige over for kilden Sct. Ansgar Mineralvandsfabrik. Den leverede i nogle få år forskellige slags mineral- og sodavand. I en periode skal vandet fra kilden også være aftappet på flasker og anvendt på Skodsborg Bad. 

placering: Ravneholm Skov, mellem Nymølle (for enden af Kulsviervej) og Nærumbanens krydsning af Mølleåen
kunstner: — 
datering: ukendt, men før 1782
materialer: granitsten og faksekalk. Et jernrør leder vandet ud fra skrænten
mål i cm: 85x115

Forslag til litteratur:
Gunnar Sandfeld, Søllerød - som det var (1972-80): bd.  7 s. 223 – 228
Jan Møller, Ture i Søllerød (1990): s. 49 - 50
Jan Møller, Mølleåen (1992): s. 120-121.
Siegfred Svane: Danske Helligkilder og Lægedomskilder(1984), s.75.