4. april

Bønderne set med præstens øjne

Mens Rudersdal Museer er lukket, holder vi en lille del af udstillingen åben ved at bringe nogle af de gode historier her.

I 1798 udgav præsten i Blovstrød, Joachim Junge, en beskrivelse af bønderne i Nordsjælland. Han syntes, at bønderne var drikfældige og for dårlige til at lære nyt. De var meget lokalpatriotiske, fordi de fleste i en landsby var i familie med hinanden gennem generationers indbyrdes ægteskaber. De undgik oftest at blande øvrigheden ind i deres indbyrdes stridigheder. I stedet blev det ordnet med næverne eller af landsbyfællesskabet.

En tyv skulle give en ”tyvetønde” med øl eller brændevin, som derefter blev delt ved et fælles gilde for hele landsbyen – og tyven var selvfølgelig også med..

Akvarellen viser udsigten fra Søllerød mod Øverød og er tegnet af J. F. Jonquière, der kom som politisk flygtning til Danmark fra Leiden omkring 1798.