5. april

Byudvikling i Birkerød

Mens Rudersdal Museer er lukket, holder vi en lille del af udstillingen åben ved at bringe nogle af de gode historier her.

Med Birkerød kommunes nye Dispositionsplan, som blev godkendt af Boligministeriet i 1965, accelererede udviklingen i Birkerød. Hensigten var en moderne by med klar adskillelse mellem by og land.

Et industrikvarter blev placeret vest for byen, etagebyggeri blev opført i byens udkant, og man søgte at koncentrere handelslivet omkring hovedgaden, som i første omgang var uden tung trafik, og senere er blevet til gågade. Langs Kongevejen blev større virksomheder, indkøbssteder og bilforhandlere lagt. Opdelingen samt trafikken på Kongevejen har medført, at byen er opdelt i adskilte kvarterer.

På de to billeder ser man Kongevejen i Birkerød omkring henholdsvis 1910 og 1950.