Charlotte Amalie monument, Friheden, Høsterkøb

I vejkrydset Høsterkøbvej og Hørsholm Kongevej står en mindesten for prinsesse Charlotte Amalie(1706-1782). Stenen formodes rejst af Kammerherre Ludvig von Linstow muligvis på prinsesse Charlotte Amalies 75 års fødselsdag den 6. oktober 1781. Ludvig von Linstow skyldte Frederik den IV´s datter, Charlotte Amalie en stor tak for sin karriere i samfundet, først som Hofmester på Charlottenlund Slot, som prinsessen lod bygge, og senere som generalpostdirektør. 
Ludvig von Linstow erhvervede en gård i Høsterkøb i 1779 og beholdt den til sin død i 1793. Han udførte store forbedringer på gårdens bygninger og udvidede gårdens tilliggende med jord, som han købte og mageskiftede fra de omkring liggende gårde.  På den måde kom han også i besiddelse af et skovområde kaldet ”Friheden”. Ludvig von Linstow brugte dette navn til sin gård. Han byggede blandt andet et større hus, Ludvigsborg, muligvis som fremtidig aftægtsbolig. Huset erhvervedes af Birkerød Kommune i 1864, og Høsterkøb Skole indrettedes her.

Mindestenen for Charlotte Amalie placeredes på en mindre bakketop i nærheden af hovedhuset og ved den gamle vej mellem Høsterkøb og Sandbjerg. I forbindelse med Birkerød Kommunes tilladelse til nedrivning af den ældre hovedbygning til gården Friheden i 1998 oprettes bl.a. en klausul med følgende ordlyd:
”Den eksisterende mindesten i område 1 for prinsesse Caroline Amalie skal stedse bevares og vedligeholdes” . Navnet, Caroline Amalie, er anført forkert i dette dokument. Det skal være Charlotte Amalie.

PLACERING:   I vejkrydset Høsterkøbvej og Hørsholm Kongevej
DATERING:     Sidst i det 18. århundrede
MATERIALE:   Granit
MÅL:                Sten med fodstykke og obelisk; Højde 175 cm

Forslag til litteratur:
Birkerød Lokalhistoriske Forenings Medlemsblad: 2009 nr. 3 s.12