Spring til indhold

Chr. VII’s Allé

Chr. VII’s Allé

Christian VII (1749-1808) var dansk enevoldskonge fra 1766 – 1808. Grundet kongens sindssyge blev landet ledet af andre: Struensee 1770-72 efterfulgt af Ove Høegh-Guldberg og fra 1784 Kronprinsen, den senere Frederik VI. Perioden var præget af store reformer, som også prægede lokalområdet. Chr. VII’s Allé blev tidligere kaldet Vandtårnsvej.