8. april

Christian 5. skaber Jægersborg Dyrehave

Mens Rudersdal Museer er lukket, holder vi en lille del af udstillingen åben ved at bringe nogle af de gode historier her.

I 1670 udvidede Christian 5. Dyrehaven mod nord med Stokkerup med jorder samt Nærums østlige jorder og overdrev. Stokkerups bønder fik nye steder anvist i Lyngby, Lundtofte og Gentofte, hvor mange gårde stod tomme efter svenskernes hærgen under krigen.

Nu var Dyrehaven 1500 ha. stor. Jægersborg Dyrehave blev udlagt med et kvadratsystem af veje, som minder om den engelske parforcejagt.

Hovbønder fra hele Nordsjælland deltog i store klapjagter for at drive flere hjorte ind i Dyrehaven, som blev indhegnet og lukket for andre end hoffets folk. Fem porte med huse til opsynsmænd (”dyrehavsmænd”) blev anlagt ved Kørom, Klampenborg, Fortunen, Hjortekær og Rundforbi.

De 20 km hegn på jordvolde om Dyrehaven bestod efter 1693 af egestolper med fyrretræslægter og enebærstager. De røde porte kendes fra sidste halvdel af 1700-tallet. Dusøren for oplysninger om folk, der beskadigede hegn eller porte, var 10 rigsdaler; synderne fik 1/2 års strafarbejde på Bremerholm.