Dagens historie 29. marts

Frihedens lys på toppen af Høje Sandbjerg

Besøg mindestenen for Kaptajn Peder Valdemar Tøger Ahnfeldt-Mollerup på toppen af Høje Sandbjerg. Mollerup, som han kaldte sig, var medlem af Akademisk Skyttekorps – senere Akademisk Skytteforening.

Mollerup fik en del af sine medlemmer fra Akademisk Skytteforenings terrænsportsafdeling til at gå ind i modstandsgrupperne Holger Danske og Bopa under 2. Verdenskrig.

Mollerup måtte i 1943 ”gå under jorden”. Fra efteråret 1943 hørte Mollerup til den kreds af officerer kaldet ”Den lille generalstab”, som forestod den illegale organisering af militære modstandsstyrker, og senere - efter aftale med Frihedsrådet - koordinering med øvrige dele af modstandsbevægelsen. Han blev arresteret i februar 1945, og sat i Shellhuset, placeret i en celle i tagetagen som gidsel. Det er i disse dage 75 år siden, at han omkom under englændernes bombardement af Shellhuset 21. marts 1945.

Mindestenen for Mollerup blev indviet den 10. juni 1945. Det var her på Høje Sandbjerg, at Mollerup under 2. Verdenskrig i mørklægningstiden tog de unge studenter fra Akademisk Skytteforening op, og viste dem frihedens lys i Sverige.

Du kan gå til Høje Sandbjerg fra parkeringspladsen på hjørnet af Høje Sandbjergvej og Gammel Holtevej. GPS 55.530 N – 12 29.748 E

Ved mindestenen er opsat et skilt med tlf.nr. 99 400 821(5). Ring og hør historien bag mindestenen. Du kan selvfølgelig også ringe hjemmefra.

Følg Rudersdal Museer og får dagens historie om andre monumenter i det fri.