Spring til indhold

Dr. Neergaards Vej

Dr. Neergaards Vej

Anders Nikolaj Neergaard Andersen (1900-1971) var civilingeniør og en markant skikkelse og pioner i dansk industri. Som administrerende og teknisk direktør forestod han bl.a. udviklingen og udbygningen af Toms Fabrikker i efterkrigsårene; som erhvervs- og videnskabsmand bestred han samtidig en række tillidshverv, heraf flere som formand.