23. april

Epidemi i 1700-tallet

I disse dage, hvor Covis-19 raser over hele kloden, er det nærliggende at se tilbage på tidligere tidernes epidemier.

På Matthisat Moths tid (1649-1719) fandt én af Danmarkshistoriens værste epidemier sted i 1711, hvor bl.a. omkring en tredjedel af Københavns beboere omkom af pest. Alene pga. det voldsomme dødstal er det ikke muligt at direkte at sammenligne vore dages epidemi med pesten i 1711. Men det var de samme midler, herunder bl.a. karantæne og udrejseforbud, man brugte i kampen mod epidemien.

Det er ikke svært at forstille sig, at Matthias Moth må have været glad for, at han kunne trække sig til bage til sit landsted i Søllerød i sommeren 1711, hvor pesten raserede på sit højeste i hovedstaden. På det vedhæftede billede kan man med hans egen håndskrift, se Moths beskrivelse af pest, som ”en forgiftig, fengsom sygdom som gud overskikker et ganske land til straf og landeplage”. Selv en tidligere mediciner og oplysningsmand som Moth, så altså epidemien som Gud straf. Det har da også set slemt ud, og da pesten kom til landet via Helsingør havn i 1710, og siden bedte sig sydpå mod hovedstaden, gik det også hårdt udover Moths eksil i Nordsjælland.

Der er desværre ikke bevaret kirkebøger fra Søllerød Sogn fra den periode, så det er ikke muligt at få et overblik over pestens hærgen i hele det nuværende Rudersdal kommune. Men i Birkerød Sogns kirkebøger ser man tydeligt pestens indtog. I 1711 er der registeret hele 180 døde i sognet. Til sammenligning lå dødstallet i sognet i de omkringliggende år med et gennemsnit på 37 om året. Særligt hårdt gik det udover Høsterkøb, hvor 108 personer døde, hvilket svarede til halvdelen af den lille landsbys beboere.

Følg Rudersdal Museer på Facebook, og få nye historie om Rudersdals historie eller inspiration til gå- eller cykelture til historiske steder og monumenter i det fri.