Spring til indhold

F.C. Sibberns mindesten

F.C. Sibbern, mindesten ved administrationsbygningen

I præstegårdslunden ved præstegården i Birkerød står en sten til minde om filosofiprofessoren og forfatteren Frederik Christian Sibbern(1785-1872). Sibbern kom ofte til Birkerød og opholdt sig i  Birkerød Præstegård, hvor Carl Johan Heise var præst fra 1831 til 1857. De var nære nær venner og Sibbern hjalp Heise med at færdiggøre og udgive bogen ”Udvalgte dialoger af Platon”.

Det vides ikke, hvem der rejste mindestenen for Sibbern, og således heller ikke i hvilken anledning stenen blev opstillet. Sibbern var ven med St. St. Blicher, Oehlenschläger og Grundtvig. 

Sibbern tog juridiskembedseksamen i 1810, men blev senere professor i filosofi ved Københavns Universitet. Han var en betydelig forfatter i sin tid og skrev bl.a. ”Efterladte breve af Gabrielis” i 1826, hvori han hyldede A.S. Ørsteds smukke hustru Sophie. Senere udgav han ”Udaf Gabrielis Breve til og fra Hjemmet”, hvori han i en roman i dagbogsform skriver om Birkerød, om præsten Heise og livet på præstegården. Dette værk betragtes som et af den danske romantiks hovedværker.

Han skrev også, men fuldendte ikke, et værk om et utopisk fremtidssamfund med titlen ”Meddelelser af Indholdet af et Skrivt fra Året 2135”, hvor den private ejendomsret ikke eksisterer, og hvor religionen er en dogmefri teoretisk morallære. Han var lærer for Søren Kierkegaard. 

Præstegårdslunden var tidligere en del af haven omkring den oprindelige præstegård i Birkerød. Præstegården blev nedrevet i 1937 og erstattet af en mere tidssvarende bygning, der nu tjener som udstillingsbygning for Birkerøds Kunstforening.

placering: Præstegårdslunden ved siden af den tidligere præstegård
kunstner:
datering:
materiale: Tilhugget granitsten
mål i cm: H 105, D: 25, B: 40

Forslag til litteratur:
Birkerød Lokalhistoriske Forening: Omkring Birkerød Kirke (1980): s. 123-30
Birkerød Avis 14-4-2000
Frederiksborg Amts Avis 26-2-1979
Arkiv for dansk litteratur (internettet)

Du kan ringe til tlf. nr. 99 400 821 (8) og høre historien bag monumentet