14. april

Fiskedamme

Mens Rudersdal Museer er lukket, holder vi en lille del af udstillingen åben ved at bringe nogle af de gode historier her.

Rundt om i Rude skov var der tidligere en mængde fiskedamme. Christian 4. var den første, der anlagde damme i skov, men det var ærkebiskop Hans Svane, der for alvor fik rationaliseret fiskeopdrættet. I 1661 forærede Frederik 3. Ebberødgård til Svane som tak, fordi han havde støttet kongen i kampen for enevælden. Da Svane overtog hele Ebberød-området, fortsatte han fiskeavlen og anlagde både dæmninger og kanaler med kobberrender, der forøgede antallet af fiskedamme betydeligt. Idet fiskeavlen var så omfangsrig, blev der ansat en fiskemester til pasningen. Svane nåede i alt at anlægge 35 fiskedamme, hvoraf 15 havde en bestand på 30.000 karper og 14.000 karusser.