Spring til indhold

Billetsalg åbner 23. januar kl. 12

Foredrag om DNA og klimaforandringer

Forskning i fortidens DNA og i klimaforandringer er i fokus, når Rudersdal Museer byder på tre spændende foredrag med de fremragende formidlere og forskere Eske Willerslev, Jørgen Peder Steffensen og Morten Fischer Mortensen.

Forskning i fortidens DNA og i klimaforandringer er i fokus, når Rudersdal Museer byder på tre spændende foredrag med de fremragende formidlere og forskere Eske Willerslev, Jørgen Peder Steffensen og Morten Fischer Mortensen. Foredragene foregår på Kulturcenter Mariehøj.

Fortidens klima ligger gemt i jorden og dybt nede i den grønlandske indlandsis. Hvordan kan DNA forskning kan gøre os klogere på klima, sygdomme og de forhistoriske mennesker?  Hør Eske Willerslev fortælle om de banebrydende resultater om menneskehedens bevægelsesmønstre og indbyrdes slægtskab, som forskning i forhistorisk DNA har tilvejebragt.

Stenalderjægerne i Vedbæk levede for 7.000 år siden i den sidste del af jægerstenalderen i den varmeste periode, der er målt siden sidste istid. Men hvordan er det overhovedet muligt at få viden om fortidens klima og de klimaforandringer, der har været gennem tiden?

Kom til to spændende foredrag med Peder Steffensen og Morten Fischer Mortensen og hør om metoderne til at afdække fortidens klima, der både ligger gemt i jorden og dybt nede i den grønlandske indlandsis.

Jørgsen Peder Steffensens portræt

Iskerner og klimaforandringer

Foredrag ved professor Jørgen Peder Steffensen

Torsdag, den 9. marts 2023, kl. 19:00, Per Kirkebysalen, Mariehøjcentret, Øverødvej 246B, Gl. Holte.

 

Fortidens klima ligger gemt i den grønlandske indlandsis. Forskning i iskerner boret op fra indlandsisens indre har givet ny viden om fortidens klimaforandringer. Iskernerne er den direkte kilde til, hvordan klimaet var, før vi begyndte at forurene. Det giver os et uvurderligt perspektiv på nutidens klimaforandringer. Kom og hør et spændende foredrag om de små prikker i iskernerne, og om hvordan danske forskere har været med til at bore flere kilometer lange iskerner op fra indlandsisens dyb og afsløre iskernernes hemmeligheder.
Jørgen Peder Steffensen er glaciolog og professor fra Niels Bohr Instituttets Sektion for Is, Klima og Geofysik.

Køb billet her​

OBS Sælges kun sammen med Morten Fischer Mortensens foredrag

Fortidens klima ligger gemt i jorden

Foredrag ved seniorforsker Morten Fischer Mortensen

Torsdag, den 23. marts 2023, kl. 19:00, Per Kirkebysalen, Mariehøjcentret, Øverødvej 246B, Gl. Holte

 

Jorden gemmer på arkæologiske fund, som kan gøre os klogere på fortidige menneskers liv.   Men søer og moser gemmer også på et helt arkiv over tidligere tiders klima. Når aflejringerne undersøges systematisk lag for lag for dyre- og planterester kan fortidens klima og klimaforandringer afdækkes, og gøre os klogere på menneskers livsvilkår i tidligere tider.  Morten Fischer Mortensen arbejder i krydsfeltet mellem naturvidenskab og kulturhistorie. Kom og hør et spændende foredrag om, hvordan pollen, plantedele og insekter kan bruges til at rekonstruere fortidens klima, fortidens landskaber og give os viden om, hvordan mennesket udnyttede de forskellige landskaber.

Morten Fischer Mortensen er seniorforsker ved Nationalmuseet. Han er uddannet biolog og har skrevet Ph.d. fra Geologisk Institut på Århus Universitet. 

Køb billet her​

OBS sælges kun sammen med Jørgen Peder Steffensens foredrag

Mortensen Fischer Mortensens portræt

 

Eske Willerslevs portræt

Ven eller fjende?

Tag med Eske Willerslev på jagt efter fortidens gemte historier når han fortæller om de opdagelser han og verdens førende DNA-forskere har gjort. Eske Willerslev vil blandt andet fortælle om, hvordan DNA afslører hvordan jægerstenalderfolket levede og døde. Vedbækfundenes DNA er endnu ikke undersøgt, men Eske Willerslev kan hjælpe os med at forstå, hvad der måske skete i Vedbæk for 7000 år siden, da kvinden med barnet på svanevingen og de andre individer blev lagt i gravene.

Foredrag ved DNA-forsker Eske Willerslev
Torsdag d. 30. marts 2023 kl. 17.00, Per Kirkebysalen, Mariehøjcentret, Øverødvej 246B, 2840 Holte

Køb billet her

 

Vi passer godt på hinanden, og vi følger løbende myndighedernes anvisninger.

Der er begrænset deltagerantal, så vi kan sidde med afstand. Køb din billet på Place2Book. Se mere på Rudersdal Museers hjemmeside.

Det er muligt at købe kaffe, vand, øl og vin i Kulturcaféen på Mariehøjcentret inden foredragets start.