10. april

Frihedskæmper og bondeopdrager

Mens Rudersdal Museer er lukket, holder vi en lille del af udstillingen åben ved at bringe nogle af de gode historier her.

Henrik Gerner var præst i Birkerød under den svenske besættelse i 1659. Han deltog i en sammensværgelse for at befri Kronborg ved at overtale de engelske lejetropper på Kronborg til at skifte side. Få dage før opstanden blev sammensværgelsen afsløret. Gerner blev tortureret og lagt i lænker i 43 uger. Gerners lænker fra opholdet i svensk fangenskab hænger stadig i Birkerød Kirke.

I 1670 udgav Gerner en gendigtning af Hesiods antikke læredigt om landbrug og søfart. Hans eftertale gennemgik bondens gøremål måned for måned for at uddanne bønderne. Han ønskede derved at genoprette landbruget efter de massive ødelæggelser under svenskekrigene.

 

Henrik Gerner som biskop

Henrik Gerner som biskop

Her er et lille eksempel fra digtet om opgaverne i april. Hvis man anstrenger sig kan man næsten forstå, hvad det betyder!

April
Luck Gierder vel med All oc Torn
Din Jord lad bliffve møyet
Saa giffver hun dig meget Korn
Naar hun er saaed oc pløyet.