Fund fra motorvejen

Se de spændende arkæologiske fund fra Museum Nordsjællands udgravninger i forbindelse med udvidelsen af Helsingørmotorvejen.

 

Vedbækfundene

Tirsdag - fredag kl. 12-16
Lørdag - søndag kl. 12-17
Mandag lukket dog åben 2. påskedag og 2. pinsedag

Åbent grundlovsdag 12-17

Voksne 40,-
Pensionister, studerende og grupper på over 10 pers.: 20,-
Børn under 18 år: gratis
Billet giver også adgang til Mothsgården samme dag.
Gratis adgang for medlemmer af Birkerød Lokalhistoriske Forening og Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen.

Forud for udvidelsen af motorvejen til Helsingør blev der i 2012 og 2013 foretaget arkæologiske udgravninger. Hørsholm Egns Museum – nu Museum Nordsjælland - foretog i alt 11 udgravninger på strækningen fra Gl. Holte til Hørsholm Kongevej. Der er foretaget udgravninger på lokaliteterne Egebæksvej, Mariehøj, Nordskrænten, Langhaven, Elleslettegårdsvej I-III, Maltegård, Højsnæsgård, Knudsgård og Høsterkøb Planteskole.

Ved udgravningerne langs motorvejen er der flere steder fundet spor efter oldtidens huse, og der er spor efter de daglige aktiviteter på bopladserne. Der er fundet spændende genstande fra de fleste af oldtidens perioder. Men det er fund fra yngre bronzealder, ældre jernalder og yngre jernalder, der dominerer. Det er fund, der kan dateres til tidsperioden mellem 1100 f.Kr. til 5-600 e.Kr. Et udvalg af fundene fra udgravningerne kan ses i udstillingen ”Fund fra Motorvejen” på Vedbækfundene.

I udstillingen er der også fund, som arkæologerne ikke ved, hvad er. På udgravningen ved Langhaven blev der fundet en aflang, fladbundet genstand med et øje til ophæng. Genstanden er i brændt ler. Det har ikke været muligt at finde ud af, hvad den har været brugt til. Ligeledes er der på flere af udgravningerne fundet dekorerede, massive lerblokke i forskellige størrelser. Selvom de første lerblokke blev fundet for over 70 år siden, er de stadig en gåde for arkæologerne.