Spring til indhold

Henrik Gerners mindested

Henrik Gerner, mindesten, foran Birkerød Kirke

På Majpladsen i Birkerød står en mindesten for Birkerødpræsten Henrik Thomesøn Gerner(1629-1700). Mindestenen blev rejst i 1917 på bestilling af Birkerød Sogns borgere.

Mindestenen står mellem kirken, hvor han prædikede og præstegården, hvor han boede. Også dengang lå kroen lige ved siden af kirken og præsten Henrik Gerner havde retten til krohold i Birkerød og var således også var krofatter. Sognet var dengang meget udstrakt og strakte sig helt ned til Rungsted og sågar videre til øen Hven, hvor Birkerødpræsten skulle prædike mindst et par gange om året.

Henrik Gerner tog teologisk embedseksamen i 1652. Derefter begav han sig ud på en dannelsesrejse, hvor han studerede i England og Holland i nogle år. I 1656 kom han til Birkerød som hjælpepræst, men allerede året efter giftede han sig med sognepræsten Jens Hermansens 20 årige datter Dorothea og overtog embedet som sognepræst i Birkerød. Gerner var foruden at være præst også kyndig i landbrugsspørgsmål og udbredte sin viden herom til sognets bønder.

Det var netop i de urolige år, hvor svenskerne førte krig mod Danmark og besatte Nordsjælland. Karl Gustav krigene, hvori Gøngehøvdingen også optræder. Det gik flere gange hårdt udover præstegården utvivlsomt, fordi det var et af de rigeste hjem i byen. I perioder lod de svenske officerer sig indlogere i præstegården.  I 1659 var Gerner med i en sammensværgelse, der havde til hensigt at generobre Kronborg Slot fra svenskerne. Planen mislykkedes og i stedet blev Gerner selv fængslet under Kronborg i en ussel celle uden vinduer, hvor han sad lænket til murværket. Cellen kan stadig ses under Kronborg, og lænkerne blev bragt til Birkerød Kirke og hænger på væggen lige til højre for indgangen. Henrik Gerner blev dødsdømt, men det lykkedes for Kongen, Frederik III at få dødsdommen annulleret 8 timer før henrettelsen skulle finde sted. Hans afskedsbrev til hustruen og hans sognebørn eksisterer stadigvæk. Han måtte dog fortsat sidde i cellen under Kronborg i 43 uger.

Gerner kom derefter tilbage til Birkerød, men forlod byen for at blive provst og senere biskop i Viborg i 1693.  Gerner døde i 1700 og om hans død fortælles en dramatisk historie. Han havde under et måltid fået et stykke kød eller et kyllingeben på tværs i halsen, og trods alle anstrengelser kunne det ikke fjernes, og han kunne ikke længere indtage føde. Efter nogle dage lagde han sig selv i sin kiste for at dø den 14. maj 1700, 70 år gammel.

Rundt om søjlen er en inskription med et vers af den danske biskop og salmedigter Thomas Kingo(1634-1703):

SÅ SER DEN HERRENS MAND VOR GERNER UD AF SIE SIN KONGES HULDE MAND HVEM FJENDER EI KAN BOIE”.

På forsiden står inskriptionen:                                                                         

            BIRKERØD SOGNS

BEBOERE REISTE

        GERNER DETTE MINDE

  DA PRÆSTEN

           THEODOR MØLLER

  FYLDTE 70 ÅR

       1912

placering: Ved Majpladsen og Birkerød Kirke
kunstner: Johannes Kragh
datering: Bestilt 1912 af sognets beboere; indviet 15 – 9 -1917 på pastor Møllers 70 Års dag
materiale: Granit
mål i cm: H. 280, D 60, B 85

Forslag til litteratur:
J. Røssel/B. Dahl: En nordsjællandsk modstandsmand (1965)
Birkerøds Historie, Kulturhistoriske tidsbilleder (2008): s. 20ff
Birkebladet 1941, nr. 5
Birkerød Avis 19-7-1994
Birkerød Lokalhistoriske Forening: Omkring Birkerød Kirke (1980): s. 109ff

Du kan ringe til tlf. nr. 99 400 821 (7) og høre historien bag monumentet