15. april

Hørsholmvejen

Mens Rudersdal Museer er lukket, holder vi en lille del af udstillingen åben ved at bringe nogle af de gode historier her.

I 1956 åbnede Danmarks første motorvej. Den var 12 km lang og gik fra Jægersborg til Hørsholm. Ideen om en vej, der kunne aflaste Strandvejen og Kongevejen var allerede behandlet i Søllerød Sogneråd i 1910. Anlæggelsen begyndte dog først i 1938.

Vejen kom til at gå langs højspændingsledningen fra Helsingør. Arbejdet standsede dog under 2. verdenskrig. I 1950’erne steg vejtrafikken igen, og i 1952 fortsatte arbejdet. I årene efter åbningen steg trafikken voldsomt, og vejen blev efterhånden udvidet til den nuværende Helsingørmotorvej, med en trafik på ca. 97.200 køretøjer pr. døgn. Fotografiet er fra Helsingørmotorvejen ved afkørslen til Nærum omkring 1956.