Spring til indhold

I.P.E. Hartmann mindesten

I.P.E. Hartmann, mindesten ved Nærum Gadekær

Ved Nærum Gadekær over for indgangen til Nærumgård står et monument for komponisten Johan Peter Emilius Hartmann (1805-1900). Han var i 28 år en agtet og skattet sommergæst i Nærum. Hartmann skrev bl.a. musik til sangene Flyv, Fugl, Flyv og I Sne staar Urt og Busk i Skjul og musik til tre operaer: Kosarerne, Ravnen og Liden Kirsten. H.C. Andersen skrev teksten til Ravnen og Liden Kirsten. I årene 1873-75 lejede Hartmann sig ind i et hus syd for gadekæret i Nærum. Fra 1875 til sin død boede han i et hus, der lå på den vej, der nu hedder Nærum Gadekær. Huset hed oprindeligt ”Justinelyst”, men fik med tiden navnet ”Hartmanns Hus”. Det blev nedrevet i 1930. Hartmanns Plads i Nærum er et andet minde om den store komponist. 

På forsiden af monumentet findes øverst et relief af Hartmann og derunder teksten: ”Komponisten/ I.P.E. Hartmann/ der/fødtes i København/1805/havde fra 1873/til sin død 1900/sin sommerbolig/her ved gadekæret/hvor han skrev en række/af sine skønne danske sange/symfonier korværker/og operaer”.

Nederst på monumentet findes et relief af Hartmanns hus. På bagsiden af monumentet er der et relief med en gren og fire fugle og nederst følgende tekst: ”I 60 Aaret for I.P.E.Hartmanns fødsel/sattes dette minde af Københavns/og Søllerød kommuner”.

PLACERING: ved Nærum Gadekær over for indgangen til Nærumgård
KUNSTNER: Knud Nellemose (1908-1997)
DATERING: 1965
MATERIALE: sandsten 
MÅL I CM: 168x13x80

Forslag til litteratur: 
Niels Peter Stilling, Kulturslangen (1996): s. 38.
Søllerødbogen 1958: s. 175-196
Søllerødbogen 2003: s. 32-62
Gunnar Sandfeld, Søllerød som det var engang (1972-80): bd. 3 s. 56, 59-62
Jan Møller: Ture i det grønne område (2001): s. 140-141.
Jan Møller: Ture i Søllerød (1990): s. 46

Du kan ringe til tlf. nr. 99 400 819 (8) og høre historien bag monumentet