Jørgen Sthyrs bænk, Søllerød naturpark

Midt i  Søllerød Naturpark står bænk med en mindesten foran. Bag bænken og mindestenen står et stort egetræ. 

På bænken er der en inskription som lyder:

”Jørgen Sthyrs bænk/formanden for Ny Carlsbergfondets direktion/i aarene 1965 til 1974, kunsthistorikeren Jørgen/Sthyr gav i aaret 1964 impulsen til oprettelse af/ Fonden for bygnings- og landskabskultur/som i tilknytning til sin virksomhed skabte/Søllerød Naturpark”.

I græsset foran bænken og egetræet ligger en granitsten med inskriptionen: ” Brygger J.C.Jacobsen’s Eg ”

Søllerød Kommunes byplan for 1943 indeholdt forslag om en udstykning af Rygårds jorde, hvilket fik Rygårds ejer, professor, arkitekt Palle Suenson (1904-87) til at tilbyde staten arealet med fredning for øje. Derved skabtes grundlaget for Søllerød Naturpark, et areal på ca. 300 ha, hvoraf en del i dag benyttes til græsning, blandt andre af Søllerød Kogræsser- og Naturplejeforening. Jørgen Valdemar Sthyr (1905-1978) var kunsthistoriker. Han var museumsinspektør ved Den kgl. kobberstiksamling fra 1931 til 1953 og formand for Ny Carlsbergfondet fra 1965 til 1974. Brygger I.C.Jacobsen (1811-87) stiftede Carlsbergfondet i 1876, primært til støtte for forskning. I 1902 blev Ny Carlsbergfondet stiftet af sønnen Carl Jacobsen (1842-1914), primært til støtte for kunsten.

PLACERING: Søllerød Naturpark, vest for Rygård
KUNSTNER: —
DATERING: bænken opsat ca. 1978
MATERIALE: metalplade, granit, træ
MÅL I CM: pladen: 20x14, træet: —, stenen: 130x80

Forslag til litteratur:
Jan Møller, Ture i Søllerød (1990): s. 22.
Søllerødbogen 1957: s. 134.
Søllerødbogen 1976: s. 78
Søllerødbogen 1980: s. 29.
Skov- og Naturstyrelsen, Vandretur i Statsskovene nr. 70.