Spring til indhold

Mød meteorologen, zoologen og arkæologen

Klimaforandringer, forhistoriske dyr og stenalderjægere

Kom til tre spændende foredrag, der sætter nutiden i relief med udgangspunkt i jægerstenalderen for 7.000 år siden.

Jesper Theilgaard viser vejrudsigt for flere tusinde år
vejrudsigt

Jesper Thielgaard er en af foredragsholderne

I Vedbæk er der gjort enestående fund fra Danmarks jægerstenalder – grave som har givet ny viden om livet dengang og som bringer os tættere på jægerstenalderens mennesker. Fra tidernes morgen har vejr og klima været et afgørende vilkår for dyreliv og menneskers tilværelse. Mød meteorologen, zoologen og arkæologen, som fortæller historierne om klimaets og dyrelivets forandring siden sidste istid og menneskers tilværelse i Vedbæk for 7.000 år siden – dengang klimaet var 2-3 grader varmere og vandstanden i Øresund fem meter højere end i dag.  

Pris: 150 kr. for alle tre foredrag.

( Medlemmer af Kulturklub Rudersdal 100 kr. for alle tre foredrag.)

Køb billet gennem Rudersdal Museers hjemmeside

Billetkøb (Place2book)

Du kan inden foredraget købe kaffe, vin, øl og vand i Kulturcaféen på Kulturcenter Mariehøj, som du kan tage med til Per Kirkebysalen og nyde under foredraget. Du kan også vælge at spise din aftensmad i Kulturcaféen inden foredraget.

 

Klimaforandringer – før, nu og i fremtiden

Foredrag med meteorolog Jesper Theilgaard

Tid: torsdag d. 22. oktober 2020 kl. 19.00

Sted: Per Kirkeby Salen, Kulturcenter Mariehøj

Arrangør: Rudersdal Museer

Vejret opfører sig ikke længere, som det gjorde engang. Menneskers aktiviteter i nyere tid påvirker klimaet. Indlandsisen smelter, skybrud, tørke og forhøjet vandstand er nogle af konsekvenserne af den globale opvarmning.

Men var klimaet tidligere altid stabilt og uforanderligt? Meteorologen Jesper Theilgaard fortæller om klimaforandringer før, nu og i fremtiden og giver forklaringerne på de dramatiske forandringer, der har været i klimaet siden sidste istid. Hvor meget af den globale temperaturstigning skyldes menneskelige aktiviteter, og hvor meget skyldes naturlige klimaforandringer?

Jesper Theilgaard har været ansat på Danmarks Meteorologiske Institut og blev derefter ansat på DR, hvor han har været TV-meteorolog fra 1990 til 2018. I dag er han selvstændig og arbejder med klimaformidling.

 

Danmarks forhistoriske pattedyr

Foredrag med zoolog Kim Aaris-Sørensen

Tid: torsdag d. 12. november 2020 kl. 19.00

Sted: Per Kirkeby Salen, Kulturcenter Mariehøj

Engang levede der isbjørne i Jylland, antiloper på Fyn og elge i Gentofte. Hvordan har klimaforandringer påvirket dyrelivet gennem tiden? Zoolog Kim Aaris-Sørensen tager os med tilbage til Danmarks forhistoriske dyreverden. På Statens Naturhistoriske Museum gemmer sig en national skat af forhistoriske dyreknogler indsamlet af arkæologer, landmænd, fiskere, tørvearbejdere, grusgravsarbejdere m.fl.

Med udgangspunkt i samlingerne af de forhistoriske dyreknogler fortæller Kim Aaris-Sørensen de spændende historier om en natur og et dyreliv, der har forandret sig i takt med store, naturlige klimaforandringer. Kim Aaris-Sørensen har været med ved de arkæologiske udgravninger af jægerstenalderbopladserne i Vedbæk. Ud fra arbejdet med de fundne dyreknogler kan han fortælle om, hvordan dyrelivet i Vedbæk var for 7.000 år siden, da området var beboet af stenalderjægere.  

Kim Aaris-Sørensen har gennem en menneskealder haft ansvaret for udgravninger af forhistoriske dyr og for samlingerne på Statens Naturhistoriske Museum. Han er lektor emeritus på Københavns Universitet, ph.d. og dr.scient samt tidligere kurator for de kvartærzoologiske samlinger.

 

Stenalderjægerne i Vedbæk

Foredrag med arkæolog Erik Brinch Petersen

Tid: torsdag d. 19. november 2020 kl. 19.00

Sted: Per Kirkeby Salen, Kulturcenter Mariehøj

Arrangør: Rudersdal Museer

Vedbæk er det sted i Danmark, hvor der er fundet flest grave fra jægerstenalderen. I 1975 blev der ved byggeriet af Vedbæk Skole gjort et betydningsfuldt arkæologisk fund – et fund af både national og international betydning.  På grunden lå 17 grave med spor efter, at der for ca. 7.000 år siden i den sidste del af jægerstenalderen blev begravet 22 døde mennesker. Arkæolog Erik Brinch Petersen fortæller om fundets store betydning og den viden det sammen med de øvrige arkæologiske udgravninger i Vedbæk har givet om livet og døden i jægerstenalderen.

Erik Brinch Petersen er arkæolog og lektor emeritus på Saxo-Instituttet på Københavns Universitet og har været udgravningsleder på flere af de arkæologiske udgravninger i Vedbæk.  Han har skrevet doktordisputats om de arkæologiske fund fra jægerstenalderens Vedbæk.