Spring til indhold

Krig og fred

Sehested og Tordenskjold i Søllerød

I forbindelse med museets forskning i de tidligste landsteders historie, er der dukket nye historier op om kendte og betydningsfulde folks færden i Søllerød og omegn.

Topdiplomaten Sehested

Efter mange generationer med skiftende krige sluttede Danmark og Sverige endelige fred efter Store Nordiske Krig i 1721. Én af hovedpersonerne bag fredsforhandlingerne i sommeren 1720 var godsejer Christian Sehested. Han var oversekretær i Tyske kancelli og ekspertrådgiver i udenrigspolitiske anliggender for kong Frederik IV.

Landligger i Søllerød

Under den store nordiske krig og de efterfølgende fredsforhandlinger havde Sehested et landsted i Søllerød. Det var praktisk af ham at placere sig i Søllerød, for han skulle konstant holde møder på kongens slotte enten i Hillerød, Jægersborg eller København, samt hos storkansler Reventlow på Frydenlund i Trørød. Nå han ikke fartede rundt efter kongen eller fremmede diplomater holdt han weekender i Søllerød sammen med hustruen.

Middag med Tordenskjold

Sehested havde et stort netværk. Flere af dem var også landliggere i Søllerød og omegn. Bl.a. gehejmeråd Ditlev Vibe og etatsråd Esmarch. De fornemme Søllerødlandliggere holdt midt i den travle sommer 1720, hvor fredsforhandlingerne var på sit højeste, en herremiddag hvor de inviterede søhelten Tordenskjold til Søllerød. Kort tid efter middagen i Søllerød drog Tordenskjold til Tyskland for at finde en fyrste, der kunne bruge en god søkriger. Under opholdet i Tyskland blev Tordenskjold dræbt i en duel med en svensk officer.

Gæld til naboerne

Hvor udenrigspolitik var Sehesteds store ekspertise, ser privatøkonomi ud til at have været hans store svaghed. I hans gemte privatarkiver i Rigsarkivet findes utallige gældsbreve. Bl.a. skyldte han sin nabo i Søllerød grev Frederik Danneskiold-Samsøe på Søllerød Slot store summer. Måske var det derfor, at han efter freden i 1721 helt forlod Søllerød. Kongen havde også længe været træt af Sehesteds rod i privatøkonomien, og kort tid efter freden blev Sehested fyret fra stillingen som oversekretær og degraderet til amtmand på Fyn.