Spring til indhold

Gransk er på gaden

Læsestof til vinteraftenerne

D. 31. december sidste år udkom onlinetidsskriftet Gransk. Temanummeret fyldt af spændende artikler om skibsfart, handel og byerne på begge sider af Øresund.

Hvis du savner lødig og spændende viden om Nordsjællands fortid, så skal du gå ind på gransk.dk.

Sidste års udgave af onlinetidsskriftet Gransk har den selvstændige titel: "Øresundsbyer fra urbanisering til Renæssance". Her kan man læse en række anerkendte forskere fra både Sverige og Danmark berette om skibsfart og handel i Øresund og ikke mindst Øresundsbyerne på begge sider af sundet, fra Helsingør og Helsingborg i nord over København og Malmø til Køge og Falsterbo i syd. Alle artiklerne har været igennem fagfællebedømmelse, og de fleste er flot illustreret. Artiklerne gør det for første gang muligt at give en samlet præsentation af Øresundsbyernes udvikling og at se dem i en overordnet Øresundssammenhæng. Hovedfokus er på udviklingen i byerne ved Øresund på den tid, hvor begge sider af sundet tilhørte det danske rige. Der er lagt særlig vægt på at inddrage den arkæologiske viden, som er frembragt ved udgravninger i disse byer, Arkæologien kaster lys over nye sider af byernes udvikling, som vanskeligt lader sig belyse ud fra skriftlige kilder og historiske kort.

Artiklerne er, som alle udgaver af Gransk, gratis tilgængelige og kan både hentes i pdf-format som enkeltartikler og som et samlet værk.

Se gransk.dk

Det forskningsbaserede onlinetidsskrift ”Gransk” vil  formidle den nyeste viden inden for Nordsjællands kulturhistorie og sætte Nordsjælland i perspektiv. For at sikre et højt fagligt niveau er tidsskriftets artikler fagfællebedømt i en så kaldt dobbelt blind-proces, hvor forfatter og bedømmer ikke kender hinandens identitet. Artiklerne i Gransk vil både formidle forskning inden for arkæologi, etnologi og historie, og efterhånden som tidsskriftets artikelsamling vokser, vil det rumme en bred samling af viden om Nordsjællands kulturhistorie.