Margrethe Malling, mindesten, foran Mantziusgården

På legepladsen ved Mantziusgården står en mindesten for Margrethe Malling. Margrethe Malling døde som 17- årig i 1916. Hun var elev på Birkerød Kostskole, som havde til huse i Mantziusgårdens bygninger. Skolen blev overtaget af staten i 1920 og fik herefter navnet Birkerød Statsskole.

På forsiden af mindestenen står:

Margrethe Malling

*3.7.1899  † 6.7.1916

Margrethe Malling var datter af grosserer Peter Malling(1864-1913) og forfatter Ingrid Mathilda Malling(1864-1942), som skrev under synonymet Stella Kleve. Stenens størrelse og placeringen af Margrethe Mallings navn øverst på stenen antyder, at det kan have været tanken at tilføje navnene på andre elever, der døde, mens de gik på Birkerød Kostskole.

På bagsiden af mindestenen står årstallet:

1914

Årstallet forekommer mærkeligt, eftersom Margrethe Malling først døde i 1916. Men årstallet 1914 skyldes, at stenen oprindeligt blev indkøbt til et helt andet formål. Den daværende rektor for Birkerød Kostskole H. C. Engelsen købte i 1914 stenen med henblik på at skabe et mindesmærke for præsten Henrik Gerner(1629-1700). Henrik Gerner var i 1658 var med til at planlægge en generobring af Kronborg fra svenskerne. Planen blev afsløret, og Henrik Gerner blev fængslet i Kronborgs kassematter.

Men andre havde ligesom H. C. Engelsen planer om et mindesmærke for Henrik Gerner. En gruppe borgere indsamlede i 1912 penge til et mindesmærke for Henrik Gerner, som i 1917 blev opsat på Majpladsen ved Birkerød Kirke. H.C. Engelsen opgav derfor sine planer, og den store sten ved på legepladsen ved Mantziusgården blev i stedet anvendt som mindesmærke for Margrethe Malling.

placering: I området v. Manziusgården mellem 1905 bygning og laboratoriebygning
kunstner:
datering:  1916
materiale: Granitsten
mål i cm: H.110; D.150; B. 200

Forslag til litteratur:
Birkebladet nr. 5, 1941
Birkebladet september 1967