17. april

Matthias Moth i Søllerød og landets ældste landsted

Mens Rudersdal Museer er lukket, holder vi en lille del af udstillingen åben ved at bringe nogle af de gode historier her.

Mothsgården i Søllerød, der i dag huser Rudersdals Museers udstillinger, hører med sine omkring 360 år på bagen til blandt landets ældste landsteder. Med indførelsen af enevælden i 1600 tallet fik borgerskabet større magt på bekostning af den gamle adel. Adlen havde deres store godser rundt om i landet og de nyligt adlede embedsmænd fra borgerskabet ville også have deres egne tilholdssteder uden for hovedstaden. Nordsjælland havde siden middelalderen tilhørt kongen, så her kunne han sælge og uddele landområder til hans nye trofaste støtter.

Én af disse var familien Moth. Deres vej til magtens centrum virker måske noget upassende i dag, for da familieoverhovedet, kongens livlæge Poul Moth døde i 1670, så hans enke en mulighed for forsat at holde familien tæt på hoffet ved at præsentere sin 16 årige datter, Sophie Amalie, for kongen. Moderens plan lykkedes og Sophie Amalie blev landets første officielt anerkendte, kongelige elskerinde.

Familien Moths status var sikret og Sophie Amalies bror, Matthias droppede sine planer om at blive læge og søgte i stedet en karriere indenfor centraladministrationen. Det blev til en unik karriere. Udover at Matthias Moth kom til at bestride de allerstørste embeder i landet, er han siden også kendt for at indsamle ord og skrive den første ordbog over det danske sprog. I 1684 overtog Moth gården i Søllerød efter sin mors død og siden da har gården båret hans navn.

Følg Rudersdal Museer på Facebook, og få nye historie om Rudersdals historie eller inspiration til gå- eller cykelture til historiske steder og monumenter i det fri.