2-milepælen

2-milepælen, Geels bakke

Ved foden af Geels Bakke mod Virum står en milepæl. Milepælen er forsynet med Frederik V’s og postvæsenets monogram og afstandsangivelsen – ”2 Miil”.

I Frederik V’s regeringstid (1746-1766) besluttedes det at bygge gode veje udgående fra København. På alle vejene blev der sat milepæle med Frederik V’s monogram. Det var postvæsnet, der ønskede milepæle opsat. 

2-milepælen i obeliskform ved Geels Bakke blev sammen med andre milepæle opsat omkring 1775. Det vides ikke, hvem kunstneren milepælene var. Det kan være billedhuggeren J.F. Saly eller billedhuggeren N.H. Jardin, der begge arbejdede i København i 1760'erne. Milepælene blev udhugget af hofstenhugger Johan Peter Pfeiffer i hans værksted i Amaliegade i København. Pfeiffer var også tilknyttet arbejdet med opførelsen af Frederiks V' s Marmorkirke i København. Materialet til milepælene, norsk Gjællebæk marmor, blev hentet på Marmorkirkens byggeplads. 

Milepælen ved Geels Bakke er en kopi. Den oprindelige 2-milepæl blev nedtaget i 1923 på grund af stærk forvitring. Den gik siden til grunde. I forbindelse med nedtagningen blev milepælen opmålt, og der blev foretaget afstøbning af monogram og krone, så en ny kunne fremstilles.  På initiativ af Søllerød Kommune og med økonomisk støtte fra søllerødborgeren fru Bergliot Nielsen blev ny milepæl fremstillet af norsk marmor og opsat så tæt på den oprindelige placering som muligt, dvs. få meter øst for vejen.

En dansk mil er ca. 7,5 km. Fra 4. maj 1907, da metersystemet blev indført, blev mil afskaffet som måleenhed.

PLACERING: Kongevejen i Geels Skov ved Milepælsvej, 2 mil (ca. 15 km) fra Nørreport
KUNSTNER: oprindelige sten: muligvis J. Marmillod (B 3) og P. Pfeiffer. Nuværende sten: N. Bach.
DATERING: oprindelige sten 1778, nuværende 1996
MATERIALE: norsk marmor
MÅL I CM: sokkel: 90x115x115, postament 87x83x83, monument: 415x80x80

Forslag til litteratur:
Niels Peter Stilling, Kulturslangen (1996): s. 18
Søllerødbogen 1994: s. 220
Søllerødbogen 1996: s. 84 og 156
Søllerødbogen 2001: s. 37 - 38
Jens Vellev: Braut 1; Nordiske vejhistoriske Studier, Dansk Vejmuseum (1996)