Spring til indhold

Mindeanker

Mindeanker ved Birkerød sø

Et mindeanker blev opstillet af Marineforeningen i Birkerød i 1941, antagelig til minde om danske søfolk, der mistede livet til søs.  Ankeret stod på et mindre græsareal ned mod Birkerød Søs nordlige ende ved Søvej og jernbanen. Ankerets oprindelse kendes ikke.

I forbindelse med en udvidelse af det kommunale græsareal ved opkøb og nedrivning af ejendomme ved søen, fjernede Birkerød Kommune ankeret. Marineforeningen, hvis anker det var, protesterede, men da ankeret var forsvundet, måtte Birkerød Kommune købe et nyt anker, der i 1991 blev opstillet på østsiden af Birkerød Sø ud for Assistens Kirkegård.

Placering: På Birkerød Søs østside ud for Assistens kirkegård
Kunstner:
Datering:  Første anker 1941; erstatningsanker 1991
Materiale: Træ og jern
Mål i cm:           

Forslag til litteratur:
Birkerød Avis 23 – 8-1994