Spring til indhold

Mindesten ved Havarthigården

Mindestenen ved Havarthigården

Ved Havarthigaarden står en sten til minde om gårdens ejere, og at Christian 7. gav gården til bonden Peter Nielsen til selvejergård i 1766.

Inskriptionen lyder:

”Havarthigaarden/skænkedes af/Hs. Majestæt C VII/til bonden Peter Nielsen/28-6 1766/købtes af Niels Hansen/19-12 1804/af sønnen Hans Nielsen/ 18-12 1848/ arvedes af datterens søn og sønnens datter/15-6 1903”.

Den 6. maj 1766 tilstod Kong Christian 7. sine fæstebønder arvefæste på kronens gårde i Københavns Amt, hvilket betød, at de hidtidige fæstebønder fik selveje på deres gårde. Havarthigård blev efter en brand i 1819 udflyttet fra landsbyen.

Mest kendt i rækken af ejere er Hans Nielsen (1822–1902) og særligt dennes hustru Hanne Nielsen (Johanne Ane Margrethe Jacobsen 1829–1903).  Hans Nielsen var udover at være gårdejer også teglfabrikant og leverede bl.a. teglsten til Frederiksborg Slots genopbygning. Havarthigårdens berømmelse skyldes Hanne Nielsen og hendes osteproduktion. Hun producerede mange forskellige oste. Èn fik hun lov at kalde for Chr. IX ost og blev Kgl. Hofleverantinde. Osten som i dag kaldes Havartiost er opkaldt efter gården som en hædersbevisning, men det er ikke en ostetype som Hanne Nielsen har fremstillet.

Den nuværende hovedbygning er opført af Hans og Hanne Nielsen i 1864, som afløser for den første noget mindre gård, der lå tæt ved. 

Hanne og Hans Nielsens datter, datterdatter og oldebørn voksede alle op på gården. I 1912 blev Frederik Clausen gift med oldebarnet Anna og de forpagtede gårdens drift, indtil de overtog gården i 1923. Frederik Clausen var sognerådsformand i Søllerød 1925-1943.

Stenen er opstillet i 1873 i forbindelse med Hanne og Hans Nielsens sølvbryllup. Den sidste linie ”arvedes af datterens søn og sønnens datter” er en senere tilføjelse. Ordspillet henviser til, at Hanne og Hans Nielsens datter, Ane Dortea blev gift med sin fætter Jens Ole Jensen. Så det er altså Niels Hansens datters søn (Jens Ole) og Hans Nielsen datter (Ane Dortea), der arvede gården i 1903, da Hanne Nielsen døde. Hans Nielsen var død året før.
Ejendommen har fra 1973 været huset "Holte Borgerhus".

PLACERING: Havarthigården, Havarthivej
KUNSTNER: —
DATERING: 1873
MATERIALE: granit
MÅL I CM: 120x70x100

Forslag til litteratur:
Havarthigården, af Erik Helmer Pedersen (1996) (99.4)
Niels Peter Stilling, Kulturslangen (1996): s. 21
Jan Møller, Ture i Søllerød (1990): s. 16
Søllerødbogen 1945 s. 86
Søllerødbogen 1984 s. 101
Søllerødbogen 1999 s. 41
Gunnar Sandfeld, Søllerød som det var engang (1972-80):
bd. 1 s. 16, 128-29
bd. 2 s. 26, 144, 149
bd. 3 s. 173, 176-78, 218, 258

Du kan ringe til tlf. nr. 99 400 848 (4) og høre historien bag mindestenene.