Spring til indhold

Mollerup, mindesten, Høje Sandbjerg

Mollerup, mindesten, Høje Sandbjerg

Kaptajn Peder Valdemar Tøger Ahnfeldt-Mollerup, født d. 26. juli 1907 i Århus, blev student fra Birkerød Statsskole i 1925. Han begyndte på jurastudiet, men skiftede over til en officersuddannelse. I 1931 blev Mollerup premierløjtnant. Fra 1933 var han lærer ved kornetskolen på Kronborg. I 1936-38 tog han generalstabsuddannelse og fik derefter ansættelse ved generalkommandoen. Han blev kaptajn i 1942.
Mollerup havde i sin studentertid været medlem af Akademisk Skyttekorps - fra 1939 Akademisk Skytteforening. Efter opfordring fra generalløjtnant E. With, hos hvem Mollerup havde været adjudant, grundlagde han i 1938 Akademisk Skyttekorps terrænsportsafdeling, som han ledede, indtil han i 1943 måtte ”gå under jorden”. I sit arbejde i afdelingen forberedte han medlemmerne til illegalt arbejde. Afdelingen blev kernen i Akademisk Skytteforenings deltagelse i modstandsbevægelsen.
Fra efteråret 1943 hørte han til den kreds af officerer omkring general E. Gørtz, ”Den lille generalstab”, som forestod den illegale organisering af militære modstandsstyrker, og senere efter aftale med Frihedsrådet, koordination med øvrige dele af modstandsbevægelsen.
I 1943 måtte han gå under jorden, men blev taget i februar 1945 i forbindelse med den tyske oprulning af modstandsbevægelsen i København. Mollerup blev sat i Shellhuset, placeret i en celle i tagetagen som gidsel. Han omkom her under englændernes bombardement af Shellhuset d. 21. marts 1945.
Mindestenen for Mollerup blev indviet den 10. juni 1945, og stod oprindelig inde på Akademisk Skytteforenings lukkede område, Sandbjerglejren.  På initiativ af Mollerups søn, generalmajor Claus Christian Ahnfeldt – Mollerup (1938-2009), blev stenen i marts 2008 flyttet frem på højen, til den offentlige tilgængelige del af Høje Sandbjerg således, at man kan se Sverige fra den nuværende placering. Det var også lige her på Høje Sandbjerg, at Mollerup under krigen med mørkelægningen tog de unge studenter med op, og viste dem frihedens lys i Sverige.

Du kan gå til Høje Sandbjerg fra parkeringspladsen på hjørnet af Høje Sandbjergvej og Gammel Holtevej. GPS 55.530 N – 12 29.748 E

Inskriptionen på stenen lyder: 
 

               KAPTAJN

AHNFELDT – MOLLERUP

26 • 7 • 1907 - 21 • 3 • 1945
VI VIL EJ SAVNES PAA DEN DAG 

 

PLACERING: toppen af Høje Sandbjerg
KUNSTNER: Hans Henning Hansen
DATERING: 1945
MATERIALE: granit, på toppen af  stenen en hjelm
MÅL I CM: 120 x 40 x 90

Forslag til litteratur: 
Akademisk skytteforening 1946–81 (2002): s. 61.
Søllerødbogen 1980: s. 12
Akademisk Skytteforenings medlemsblad nr. 1 / 1949
Henrik Franck: Høje Sandbjerglejren (2002).
Anders Bjørnvad, Krigens Monumenter 1940–1945 (1999): s. 259
Ib Damgaard Petersen, Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940–1945 (1970): s. 20
Søllerødbogen 2009: s. 133

Du kan ringe til tlf. nr. 99 400 821 (4) og høre historien bag monumentet