Spring til indhold

Postamentsten ved Høje Sandbjerg

Postamentsten, Høje Sandbjerg

På toppen af Høje Sandbjerg, 85 m over havet, står en granitblok med et skilt - en postamentsten.  Postamentet er en af de mange trigonometriske stationer i Danmark. De blev benyttet som fixpunkter i terrænet  til en nøjagtig opmåling af Danmark. Det var militæret, der udførte opmålingerne. På stenen er indhugget "GS". Det står for Generalstaben. 

I 1847 blev en trigonometrisk station afmærket på stedet.  I 1894 blev der rejst en signalbåke dvs. et pejlemærke, der skulle bruges i en landsdækkende triangulering. Trianguleringen var en opmåling af hele landet i et net af trekanter. Der var endvidere rejst en hytte, hvori postamentet befandt sig. 

Høje Sandbjerg ejes af Akademisk Skytteforening, der fik den foræret af frøken Henriette Barfred-Pedersen i 1915. Akademisk Skytteforening bruger størstedelen af arealet til øvelsesområde. I 1915 kort før sin død fik Henriette Barfred-Pedersen lagt en servitut ned over området. I denne hedder det:

”Ejendommen må ingensinde udlægges til alment Brug som en Folkepark eller deslige, ligesom der ej heller må drives Restauration eller Beværtning af nogen Art eller Fabriksdrift. Den øverste del af Bakken skal som nu være tilgængelig for Fodgængere, idet der dog fra Ejerens Side skal forbydes de Besøgende at henkaste Papir, Æggeskaller, Flasker eller andet. Bakken må kun benyttes som et Udsigtspunkt, og kan dette ikke overholdes, skal den afspærres som privat Ejendom.”
 

På stedet var fra 1801 opstillet en mellemstation for den optiske telegraf mellem Kronborg og København. Den optiske telegrafforbindelse bestod af en kæde af bemandede stationer placeret på steder i terrænet, hvor det var muligt at se fra den ene station til den anden. Meddelelserne blev til at begynde med overført med et system af signalklapper opsat på en telegraf-mast. Første telegram blev sendt i marts 1801. En meddelelse om, at den engelske flåde var på vej ned gennem Øresund. Optiske telegrafsystemer var i brug, indtil den elektriske telegraf overtog omkring 1850.

Inskription på stenen: 
På vestsiden står: ”GS/denne sten/og grunden om den/i 3 al. afstand er fredet/navnlig forby-des det/at tænde ild paa/eller ved den/GS”. På nordsiden står: ”1879”. 

 

PLACERING: toppen af Høje Sandbjerg
KUNSTNER: —
DATERING: 1879
MATERIALE: granit, plade af metal
MÅL I CM: 90x34x34​

Forslag til litteratur: 
Søllerødbogen 1980: s. 12
Søllerødbogen 2000 
Henrik Franck, Høje Sandbjerglejren (2002).