Spring til indhold

Søjlen til Ære for Handel og Søfart

Søjlen til Ære for Handel og Søfart

Søjlen til Ære for Handel og Søfart  blev rejst af storkøbmanden, Næsseslottets bygherre Frédéric de Coninck (1740-1811).

På toppen af søjlen er der en globus, der symboliserer de Conincks verdensomspændende handel.

Søjlen er udført af den engelske billedhugger Carl Frederik Stanley (1738-1813) i norsk og italiensk marmor, granit- og sandsten.

På to af soklens sider findes inskriptioner på dansk:

”Mine børn/og/deres efterkommere/tilegnet/af/Fredk de Coninck/i/aaret 1784”

”Til ære/for handelen og søfarten/som under en viis/og mild regerings/indflydelse og beskyttelse/gav mig ævne/at forskjønne dette sted/og forbedre dets/agres dyrkning”.

På de øvrige sider relieffer med allegoriske motiver for henholdsvis handel/søfart og agerdyrkning/gartneri.

Søjlen har været har været en del af det romantiske haveanlæg, der blev anlagt omkring Næsseslottet. I nærheden af søjlen og flere steder i parken findes stenvaser/glober på 1-1½ meters højde.

PLACERING: Næsseskoven, øst for slottet
KUNSTNER: Carl Frederik Stanley (1738-1813)
DATERING: 1784 
MATERIALE: norsk og italiensk marmor, granit- og sandsten
MÅL I CM: sokkel: 154x142x142 søjle: 533x76-50

Forslag til litteratur: 
Frederic De Coninck og Dronninggaard (1987): s. 43, 71, 132, 135, 144.
Niels Peter Stilling, Kulturslangen (1996): s. 9
Søllerødbogen 1942: s. 20 og 58
Søllerødbogen 1944: s. 88
Søllerødbogen 1947: s. 7
Søllerødbogen 1969: s. 388
Søllerødbogen 1983: s. 61
Eiler Nystrøm, Søllerød sogn i fortid og nutid (1911): s. 213

Du kan ringe til tlf. nr. 99 400 819 (2) og høre historien bag monumentet