Søjlen til Ære for Handel og Søfart

Søjlen til Ære for Handel og Søfart  blev rejst af storkøbmanden, Næsseslottets bygherre Frédéric de Coninck (1740-1811).

På toppen af søjlen er der en globus, der symboliserer de Conincks verdensomspændende handel.

Søjlen er udført af den engelske billedhugger Carl Frederik Stanley (1738-1813) i norsk og italiensk marmor, granit- og sandsten.

På to af soklens sider findes inskriptioner på dansk:

”Mine børn/og/deres efterkommere/tilegnet/af/Fredk de Coninck/i/aaret 1784”

”Til ære/for handelen og søfarten/som under en viis/og mild regerings/indflydelse og beskyttelse/gav mig ævne/at forskjønne dette sted/og forbedre dets/agres dyrkning”.

På de øvrige sider relieffer med allegoriske motiver for henholdsvis handel/søfart og agerdyrkning/gartneri.

Søjlen har været har været en del af det romantiske haveanlæg, der blev anlagt omkring Næsseslottet. I nærheden af søjlen og flere steder i parken findes stenvaser/glober på 1-1½ meters højde.

PLACERING: Næsseskoven, øst for slottet
KUNSTNER: Carl Frederik Stanley (1738-1813)
DATERING: 1784 
MATERIALE: norsk og italiensk marmor, granit- og sandsten
MÅL I CM: sokkel: 154x142x142 søjle: 533x76-50

Forslag til litteratur: 
Frederic De Coninck og Dronninggaard (1987): s. 43, 71, 132, 135, 144.
Niels Peter Stilling, Kulturslangen (1996): s. 9
Søllerødbogen 1942: s. 20 og 58
Søllerødbogen 1944: s. 88
Søllerødbogen 1947: s. 7
Søllerødbogen 1969: s. 388
Søllerødbogen 1983: s. 61
Eiler Nystrøm, Søllerød sogn i fortid og nutid (1911): s. 213