Spring til indhold

Søllerød Bybrønd

Søllerød Bybrønd ved Søllerød Gadekær

Fra gammel tid har indbyggerne i Søllerød By hentet vand i Søllerød Sø. Men hvis det skulle være helt rent, måtte de hente vand fra Suhms Kilde i Øverød. Der var stort besvær at få vandet bragt op ad den stejle hulvej fra Søllerød Sø eller Suhms Kilde i Øverød.  

I årene 1847-48 blev der gravet en brønd ved præstegården. Den leverede vand til præsten, men også andre nød godt af den, heriblandt skolen, der tidligere lå mellem Mothsgården og kirken. Brønden ved præstegården var af og til svær at benytte, fordi den i perioder ikke blev passet og sandede til.

Omkring 1860 havde både Søllerødgård, nu Søllerød Slot og landstedet Skovlyst, nu Æblegården, Søllerødvej 15 gravet egne brønde.

I 1867 gik Søllerøds fire største grundejere på Søllerødgård, Fogedgården, Carlsminde og Mothsgården sammen om at anlægge en egentlig bybrønd ved gadekæret. I 1907 blev Søllerøds første vandværk opført på Fogedgårdens marker øst for Søllerød by. Bybrønden mistede derved sin betydning og gik i forfald. I 1918 var der i forbindelse med vejregulering planer om at nedlægge brønden og opfylde gadekæret. Takket være en indsats fra Søllerød Grundejerforening blev planen skrinlagt og bybrønden istandsat med en stensat overbygning. Den stod færdig i 1919 med indlagt kommunalt vand.

 Der er en inskription på brønden:

"SØLLERØD/BYBRØND/GENOPFØRT/AARET 1919"

 

placering: Søllerød by, ved Mothsgården
kunstner: 
datering: 1867, nuværende brøndbygning: 1919

materiale: mursten, pudset, tegltag
mål i cm.: 229x161x161

Forslag til litteratur:
Jan Møller, Søllerød i streg (1978).
Niels Peter Stilling, Kulturslangen (1996): s. 28
Eiler Nystrøm: Søllerød sogn i fortid og nutid (1911): s. 42.
Søllerødbogen 1975: s. 118.
Sandfeld, Søllerød som det var engang (1972-80): bd. 2 s. 180 - 183

Du kan ringe til tlf. nr. 99 400 848 (1) og høre historien om brønden.