Spring til indhold

Sophie Magdelenes Vej

Sophie Magdelenes Vej

Vejen er navngivet efter Sophie Magdalene (1700-1770). Hun var dansk dronning, gift i 1721 med den senere Christian VI (1699-1746). Kongeparrets fælles religiøsitet prægede perioden med en streng pietisme. Sophie Magdalene opførte Hirschholm Slot og senere sommerresidensen Sophienberg nord for Rungsted. Som enkedronning gennemførte hun tidligt i 1759 landboreformer for bønderne under Hørsholm Gods.