Spring til indhold

Suhms Kilde

Suhms Kilde, Kildevej, Øverød

For enden af Kildevej, ved nordsiden af Søllerød Sø, findes et lille fredet anlæg med en kilde opkaldt efter historikeren Peter Frederik Suhm (1728-1798). Kilden, som i dag er udtørret, fungerede i gamle dage som Øverøds drikkevandsbrønd. Her i nærområdet var Suhms Kilde i gammel tid det eneste sted, man kunne skaffe sig rent vand. Det har været drikkevandsforsyning for hele landsbyen Øverød. Det var her al vandet til brug i landsbyens husholdninger blev hentet. Men også for indbyggerne i Søllerød By har kilden haft stor betydning. Først i 1867 blev der gravet en offentlig brønd i Søllerød ved gadekæret, hvor de indbyggerne i Søllerød, som ikke havde egen brønd, kunne hente vand. Indtil da måtte de hente vand i Søllerød Sø. Men når vandet skulle være helt rent, måtte vandet hentes fra Suhms Kilde.

Peter Frederik Suhm ejede lystgården ”Suhmsminde” i Øverød, hvor han anlagde fiskedam, orangeri og en vældig frugthave. Lystgården, som lå lige nord for Bystævnet i Øverød, blev nedrevet i 1959.

Suhm var yndet blandt mange i sin samtid, fordi han efter Struensees fald i 1772 sendte et åbent brev til kongen med krav om et retfærdigt, frisindet og humant styre. Suhm var forfatter, historiker og bogsamler. Han udgav bl.a. ”Historie af Danmark”, et digert værk på 9277 sider, som omhandlede Danmarks historie fra de ældste tider til år 1400. Han var også yndet i sin samtid, fordi han som den første private åbnede sit store og kostbare bibliotek for alle interesserede - dette på et tidspunkt, hvor adgangen til Det Kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket var begrænset. I 1788 rummede Suhms private bibliotek ca. 100.000 bind. Bogsamlingen blev senere købt af kongen og indlemmet i Det Kongelige Bibliotek, hvor den nu er bevaret.

Suhm havde giftet sig til stor rigdom, og hans rigdom tillod ham at understøtte unge, lovende videnskabsmænd og udgivelsen af store videnskabelige værker.  Også samfundets fattige bekymrede Suhm sig om. Ved indgangen til særudstillingsbygningen på Mothsgården i Søllerød står to sandstenskapitæler sat ovenpå hinanden. De har tidligere stået på Suhms landsted i Øverød. Det fortælles, at Peter Frederik Suhm uddelte almisser til Øverøds fattige ved sandstenskapitælerne. De har derfor fået navnet ”Suhms Almissesten”

Rudersdal Kommune har netop i september 2015 afsluttet et omfattende restaureringsarbejde på Suhms Kilde. Over kilden blev engang i 1700-tallet opført en hvælvet grotte af store kampesten. Grotten over kilden faldt sammen i 2010, men er nu af specialister i restaurering af fredede monumenter blevet genskabt i sin oprindelige skikkelse.

Oven for Suhms Kilde ligger det romantiske haveanlæg til det gamle lyststed ”Fredensdal”, som er opført 1824.

PLACERING: Kildevej, Øverød
KUNSTNER: —
DATERING: 1700-tallet
MATERIALE: Oprindelig kampesten 
MÅL I CM: 230x330x420

Forslag til litteratur:

Søllerødbogen 1957: s. 129-159
Viggo Steen Møller: Over til Øverød. Træk af en landsbys historie. København(1952) 
Niels Peter Stilling, Kulturslangen (1996): s. 22
Jan Møller: Ture i Søllerød (1990): s. 18-19
Jan Møller: Fra Furesøen til Øresund (1967): s. 116
Søllerødbogen 1944: s. 80
Søllerødbogen 1975: s. 118
Søllerødbogen 1983: s. 154, 156