28. marts

Teglværkerne i Birkerød

Mens Rudersdal Museer er lukket, holder vi en lille del af udstillingen åben ved at bringe nogle af de gode historier her.

I anden halvdel af 1800-tallet udviklede Birkerød sig fra en landsby til både en stationsby, en skoleby og en industriby. Fire teglværker domminerede bybilledet, og teglværksindustrien voksede hurtigt i 1890’erne.

På Carl Wennemoes værk fra 1926 kan man se skorstene fra alle fire teglværker. Der skulle bruges mange mursten og tagsten til opførelsen af ”Åndssvageanstalten” på Ebberødgård (1891-1892), rådhusbyggeriet i København (1892-1905) samt det hurtigt voksende Dronninggårdkvarter i Holte. Afviklingen af teglværkerne begyndte gradvist omkring 1. verdenskrig og teglproduktionen ophørte helt i 1958.