27. marts

Ung mand henrettet af Hipo ved Agersø

Ved bredden af Agersø på sydsiden står en mindesten for Ib Richard Laderriere. Laderriere gik i slutningen af krigen ind i modstandsbevægelsen. Han blev hvervet af nogle venner, som var med i S.O.E. Special Operations Executive – en hemmelig efterretnings- og sabotageorganisation, som blev oprettet i England i 1940. Organisationen skulle koordinere modstands- og sabotagearbejde i Danmark og i andre lande, der var besat af tyskerne.

Den unge Laderriere på 24 år var af sine S.O.E. venner sat til at passe telefoner i en lejlighed i Lille Strandstræde i København. Men kort før befrielsen d. 22. april 1945 blev Laderriere arresteret. Han blev overført til Politigården. Her holdt Hipo til. Hipo var danske nazister fra Schalburgkorpset. De var berygtede for deres brutalitet. Laderriere blev forhørt, men da han var næsten ny i modstandsarbejdet og ikke vidste ret meget, førte Hipos forhør ikke rigtigt til noget. Hipofolkene besluttede sig derfor at skille sig af med ham. Den 23. april tog de ham med til Agersø og skød ham og lod ham ligge ved bredden.

Der er parkeringsplads ved Agersø. Herfra kan du gå langs sydsiden af Agersø til mindestenen. Ved stenen står en pæl med tlf.nr.99 400 821 (6), så du kan ringe og få historien om Ib Laderriere. Du kan selvfølgelig også ringe hjemmefra.