Vejkrucifikset, Magleåsen Høsterkøb

Ved den katolske kursusejendom Magleås, Høsterkøbvej 6 står et vejkrucifiks. Vejkrucifikset er fra 1930 og stod tidligere som gravkrucifiks på Oberst Lund-Larsens gravsted på Garnisions Kirkegård i København. Da gravstedet skulle sløjfes forærede familien krucifikset til nonneordenen Liobasøstrene i København. Liobasøstrene gav det imidlertid videre til den katolske kirkes bispedømme i Danmark. Efter en gennemgående restaurering blev det opstillet d. 12. oktober 1977 ved indkørslen til Magleås.

Baggrunden for ønsket om et vejkrucifiks netop på dette sted var, at der er i en ganske kort periode tidligere havde stået et andet vejkrucifiks, som var flyttet til stedet fra Søllerød - se vejkrucifikset i Søllerød. Da dette vejkrucifiks imidlertid blev flyttet tilbage til Søllerød, opstod ønsket om det nye vejkrucifiks. 

PLACERING:   Høsterkøbvej 6, har tidligere stået på Garnisons Kirkegård i København 
KUNSTNER: ukendt
DATERING:   rejst på dette sted 1977, oprindelig fremstillet i 1930
MATERIALE: Mørkbejdset eg
MÅL I CM: 132 x 23 x 104; sokkel 73

Forslag til litteratur:
Søllerødbogen 1981: s. 58-67
Søllerød Tidende 21 & 30. november 1994
Anders Enevig: Vejkrucifikser i Danmark (1994): s. 24-26
Rudersdal Avis 28. juli 2005