Spring til indhold

Vejkrucifikset

Vejkrucifikset ved Mothsgården

Ved Søllerød Kirkemur over mod Mothsgården  står et vejkrucifiks. Det oprindelige krucifiks var skænket af Marie Lassen, f. Pedersen (1889–1970). Marie Lassen var medlem af Folkekirken, men også tiltrukket af Den katolske Kirke.

Under en Italiensrejse med besøg i den hellige Frans’ fødeby Assisi fik hun ideén til at få fremstillet et vejkrucifiks, som skulle være fælles for protestanter og katolikker. Krucifikset blev opstillet på et privat areal ved Koefoeds Bakke. Indvielsen fandt sted i september 1938, hvor begge kirkesamfund var repræsenteret. I 1976 blev krucifikset i forbindelse med udstykning af nogle grunde ved Koefoeds Bakke ved en fejl foræret til Den katolske Kirke i Danmark. Det blev opstillet ved Magleås, Høsterkøbvej ved Åsebakken i Høsterkøb. Fejlen blev rettet i 1977, og krucifikset blev nu opstillet i vejgaflen Vangebovej–Søllerødvej. I 1993 og 1995 blev krucifikset udsat for hærværk. Den sidste gang så meget, at det ikke kunne repareres. Resterne – torsoen og en arm - er opbevaret af Rudersdal  Museer.

På initiativ af Søllerød Menighedsråd blev et nyt krucifiks fremstillet og opsat mellem Mothsgården, Rudersdal Museer og Søllerød Kirke. Billedhuggeren Aksel Theilmann fik opgaven at udføre krucifikset. Theilmann hentede inspirationen fra et tidligere arbejde, der stod på svigerfaderens grav på Solbjerg kirkegård og forstørrede det op. Indvielsen fandt sted den 22. november 1998.

placering: Søllerødvej, mellem Søllerød Kirke og Søllerød Museum

kunstner: det oprindelige: Aksel Theilman (1905-1985), det nuværende: Joseph Salomon (1932-)
datering: det oprindelige 1938, det nuværende 1998
materiale: egetræ
mål i cm: figuren: 120x35x120, huset: 295x35x154

Forslag til litteratur:
Søllerødbogen 1981: s. 58
Søllerødbogen 1999: side 177 og 178