Spring til indhold

Wevers Vase

Wevers Vase, Enrum

I Trørød Skov, vest for Enrumparken, nord for det sted, hvor jernbanen krydser Kikhanerenden står Wevers Vase. Wevers Vase er et venskabsmonument rejst  i 1784 af Enrums ejer Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel (1731-1805) til ære for hans ven og kompagnon Casper Wilhelm Wever (1730-1806). På østsiden af vasen findes en inskription på latin som i dansk oversættelse lyder:

”Dette venskabsmonument/Casper Wilh. Wever/til evig tid/rejst af/C.A.F.T/1784”. 

Vasen står på en lille jordhøj. Monumentet er opsat i Enrums øst–vest akse. Tidligere var monumentet omgivet af et lille anlæg med pæle og jernlænker omkring højen.

Vasen er udført i hvid carara marmor. Søjlen, som vasen står på,  er udført i blå carara marmor, Bardiglo, På toppen af vasen er der et låg, der er omkranset af cypresgrene med små kogler og på siderne fire fakler, der vender mod hvert sit verdenshjørne. Faklerne vender opad. Mod nordøst og sydvest er placeret en trane i hver side. Tranen er udført så halsen bliver som en hank på låget. Tranen symboliserer årvågenhed. 
 

Wevers Vase blev restaureret i 2003. Den blev igen restaureret i 2016, efter den på mystisk vis blev væltet af sin søjle. 

PLACERING: Trørød Skov, vest for Enrumparken, nord for det sted, hvor jernbanen krydser Kikhanerenden
KUNSTNER: —
DATERING: 1784
MATERIALER: marmor og granit
MÅL I CM: soklen: 41x85-75x85-75, monument: 253x60-85

Forslag til litteratur: 
Ejler Nystrøm: Fra Nordsjællands Øresundskyst (1938): s. 386
Eiler Nystrøm: Søllerød sogn i fortid og nutid (1911): s. 120.
Jan Møller: Ture i Søllerød (1990): s. 33
Jan Møller: Fra Furesø til Øresund (1967): s. 60
Søllerødbogen 1956 – 57: s. 99
Søllerødbogen 1984: s. 34