Spring til indhold

Einar Ole Mosolffs gravsted

Gravsted for Einar Ole Mosolff

Gravsted for frihedskæmperen Einar Ole Mosolff på Birkerød Assistens Kirkegaard. Einar Ole Mosolff blev født d. 26. april 1925. Efter endt skolegang på Birkerød Statsskole kom Einar Ole Mosolff i 1943 i maskinlære og senere skibsbyggerlære på Orlogsværftet på Flådestation Holmen i København. 

Han blev tilknyttet modstandsgruppen Holger Danskes 1. kompagni, 2. afdeling, 3. gruppe. Gruppen udførte vigtigt modstandsarbejde bl.a. flere fabrikssabotager. 

Einar Ole Mosolff måtte kort før jul i 1944 forlade sin læreplads på Orlogsværftet for at gå under jorden. Han forsatte sit illegale arbejde.  Lederen af Holger Danskes 2. afdeling Georg Stougaard blev arresteret d. 26. februar 1945, da tyskerne havde lagt en fælde på Stougaards arbejdsplads. Georg Stougaard udeblev derfor fra planlagt møde i modstandsgruppen samme dag. De øvrige 7-8 medlemmer af gruppen inklusiv Einar Ole Mosolff forsøgte derfor hver for sig at finde ud af, hvad der var sket med Georg Stougaard. En efter en gik de alle i tyskernes fælde. Einar Ole Mosolff  og resten af gruppens medlemmer blev alle bortset fra én henrettet i Ryvangen d. 17. marts 1945. 

Einar Ole Mosolff nåede inden henrettelsen at skrive et sidste brev til sin søster Mille og sine forældre i Birkerød. Han skrev:
                                   
                                           17. marts 1945

Kære Far, Moder og Mille!
Jeg skriver her mit sidste Brev til jer for at takke jer for alt det gode, I har været for mig. Jeg er i Dag blevet dømt til Døden for mine Handlinger, men jeg er ikke bange for at dø, da jeg mener, jeg har brugt mit Liv til det bedste for Danmark. Hils alle i Familien og tak dem for alt det de har været for mig. Mit sidste Ønske til jer, er, at I ikke maa sørge over mig. Hvis I lover mig det, er jeg glad. 

Fader, Mor og Mille, Gud skal nok holde sin Haand over Jer og skabe en god og lykkelig Fremtid for jer. 

Jeg tror, vi møder hinanden efter Døden, og i den Tro gaar jeg i Døden med  Fred i Hjertet. Gud være med jer alle. 

Kærlig hilsen fra
Ole

Tilgiv mig, at jeg ikke har været, som jeg skulde. Som sidste Hilsen sender jeg min Ring til dig Mille. Gud være med dig. 

                                                           Ole

Einar Ole Mosolff ligger begravet på Birkerød Assistens Kirkegård. Han blev 19 år. Han mindes på mindeplader på Vanløse Skole, Holmens Kirke, Ryvangen og på Det tekniske Selskabs Skoler. 

Forslag til litteratur: 

Henning Andersen: 2. Verdenskrig oplevet fra en nordsjællandsk stationsby. Birkerød 1994, s. 79-80. 
Anders Bjørnvad: Krigens Monumenter 1940-45 (1999). 
Ib Damgaard Petersen (red.): Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 1970(1990)