Spring til indhold

Historisk Arkiv

Historisk Arkiv

Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune kan give dig svar på hvem, der var slagter i Holte i 1913 - og mange andre spørgsmål.

 

Historisk arkiv

ARKIVARBETJENT ÅBNINGSTID

Tirsdag 10-14
Onsdag 10-14
Torsdag 10-14

​Lukket mellem jul og nytår
Lukket i påsken fra palmesøndag til 2. påskedag
Lukket i juli og i uge 42.

Besøg uden for åbningstiderne

Har man ikke mulighed for at møde op i arkivets åbningstider, kan man booke en arkivar og træffe aftaler uden for de faste åbningstider. Træf aftale telefonisk eller pr. e-mail. Vær opmærksom på at der er ekspeditionstid på fremfinding af arkivalier, hvorfor det anbefales at henvende sig til arkivet forud for besøget.

 

LOKALHISTORISK BOGSAMLING

Der er adgang til læsesalsbrug af vores lokalhistoriske bog- og avissamling alle hverdage, når der er personale i huset - se efter skilt på døren eller træf en aftale.

På Historisk Arkiv findes et omfattende materiale om historien i Søllerød, Birkerød og Rudersdal Kommune. Her kan du finde materiale om personer, forretninger, foreninger, bygninger og begivenheder i lokalområdet. Desuden har du mulighed for at dykke ned i de kommunale arkiver og blive klogere på kommunale beslutninger og sagsforløb.

Kommunearkiv

Historisk Arkiv er kommunearkiv for Rudersdal Kommune. Arkivet modtager og opbevarer både fysiske og digitale bevaringspligtige arkivalier fra den kommunale forvaltning.

Lokalhistorisk samling

Arkivet rummer også en lokalhistorisk samling med personlige dokumenter, breve, dagbøger, regnskaber, mødereferater, slægtstavler, småtryk, plakater, folketællinger, kirkebøger og meget, meget mere.

Desuden rummer arkivets samlinger omkring 15.000 topografiske kort, 30.000 fotos og en stor samling film- og lydoptagelser.

Du kan søge online i arkivets samlinger og pr. mail bestille det ønskede materiale til brug på læsesalen. Ved bestilling af arkivalier må der i nogle tilfælde forventes en ekspeditionstid. Nogle arkivalietyper er underlagt adgangsbegrænsninger i henhold til Arkivloven. Køb af fotos aftales med Historisk Arkiv.

Søg i arkivets samlinger

På læsesalen i Nærum kan man dykke ned i Rudersdal Museers store bogsamling, der er søgbar gennem Rudersdal Bibliotekers hjemmeside. På læsesalen kan man også finde en komplet samling af lokalaviser fra Rudersdal Kommune tilbage til 1/1 2007, samt en komplet lokalavissamling fra Søllerød Kommune tilbage til 1915. Lokalaviser fra Birkerød Kommune findes tilbage fra 1952.

Arkivet modtager gerne arkivalier, fotos, film og andet materiale fra privatpersoner, foreninger og institutioner, der kan udbygge vores samlinger.