Spring til indhold

Selvmorderstenen

Selvmorderstenen, en skåltegnsten i præstegårdshaven i Birkerød

I græsset i præstegårdshaven i Birkerød ligger en sten fra bronzealderen med indhuggede fordybninger - skåltegn. I Danmark er der fundet omkring 800 sten med indhugninger, helleristninger - 100 af dem er billedsten, og 700 af dem har indhuggede skåltegn, som stenen i Birkerød. Helleristningssten findes især i de områder af landet, hvor bronzealderbefolkningen boede tættest. De mange bronzealdergravhøje, der ligger i en perlerække langs Øresundskysten og lidt ind i landet vidner om, at Rudersdalegnen var tæt befolket i bronzealderen. 

Der er mange tolkninger af helleristningsstenene. Nogle mener, at de har sammenhæng med gravkulten. Andre har mener, at helleristningerne har relation til en frugtbarhedskult, og atter andre mener, at de er afbildninger af offergaver til guderne. 

Skåltegnsstenen i Birkerød ligger i græsplæne i den tidligere præstegårdshave. Stenen har været placeret forskellige steder før dens nuværende anbringelse i 1990`erne. I formentlig flere hundrede år har stenen ligget foran muren, der omkranser kirke og kirkegård og tjent som en såkaldt ”selvmordersten”. Tidligere var det sådan, at kister med de jordiske rester efter en selvmorder ikke måtte bæres ind ad indgangen til kirke og kirkegård, men skulle løftes over kirkegårdsmuren. For at lette på dette, har skåltegnsstenen tjent som trappetrin for bærerne.

Ved en ombygning af kirkegårdsmuren i 1909 var der ikke længere brug for at bære kister over muren, og den store flade sten blev fundet velegnet som trædesten i indgangen til kirke- og kirkegård. Stenen blev her udsat for kraftigt slid, men heldigvis er en stor del af de oprindelige fordybninger stadig synlige.

Birkerød Lokalhistoriske Forenings formand, Tormod Hessel kæmpede i mange år for at redde kultstenen fra dens plads som trædesten i kirkegårdsindgangen. Det lykkedes endeligt i 1998.

Placering: Præstegårdshaven ind mod Brugsen
Kunstner:
Datering: Bronzealder
materiale: sten
mål i cm:

Forslag til litteratur:
Arkæologiklubben Flækken, Sten med skåltegn i det grønne område (2006).
Birkerød Avis 7/12 1993, 14/4 2000
Birkerød Lokalhistorie 2007, nr. 4, s.16

Du kan ringe til tlf. nr. 99 400 848 (7) og høre historien bag monumentet