Spring til indhold

Ebberødgård

Bydelen Ebberød ligger øst for Birkerød og grænser op til Rude Skov. Historisk set er Ebberød mest kendt for at være hjemsted for en af landets største anstalter under åndssvageforsorgen. I dag rummer området både ejerlejligheder, samt Rudersdals kommunes beskyttede værksteder og botilbud.

FORHISTORIEN 

Navnet stammer antageligt fra ”Ebbes rydning”. Omkring år 1.000 har en mand kaldet Ebber sandsynligvis ryddet et område i skoven og den gård han opførte blev altså til Ebberødgård.

I 1661 forærede Frederik d. III Ebberødgård med mølle til ærkebiskop Hans Svane, som tak for hans hjælp ved indførelsen af enevælden i 1660. Området blev i 1980 omdøbt til Svaneparken efter Biskop Svane.

Åndssvageanstalten

Ebberødgård blev i 1890 købt af den gamle Idiotanstalt Gamle Bakkehus på Frederiksberg. Anstalten rev den gamle gård ned og opførte nye bygninger, der i 1892 åbnede som arbejds- og plejehjem for åndssvage.

Anstalten blev udbygget til dobbelt kapacitet i tiden omkring 1920 og med socialreformen i 1933 blev institutionen overtaget af det offentlige; først Østifternes Åndssvageforsorg og siden af Statens Åndssavgeforsorg. Det betød at anstaltens omfang voksede voldsomt, til at rumme omkring 1.200 patienter i en anstalt der var nomineret til omkring 900 patienter. Med næsten lige så mange ansatte som patienter blev institutionen til Birkerød kommunes største arbejdsplads.

Kritikken

Den propfyldte anstalt er siden blevet kendt for de dårlige forhold der generelt prægede Statens Åndssvageforsorgs institutioner. Mangelfuld pleje, overdrevent brug af fiksering af patienter, tvangssterilisering og utidssvarende fysiske rammer var blandt anklagerne mod Ebberødgård.
Med ombudsmandens indblanding i 1970’erne begyndte der at ske forbedringer på området.

Ebberødgård bliver til Svaneparken

I 1980 gik åndssvageforsorgen over til de daværende amter. Det tidligere Frederiksborg Amt overtog derfor Ebberødgård, og omdøbte institutionen til Svaneparken, for at slippe for de dårlige mindelser der hang ved navnet Ebberødgård. Institutionen blev decentraliseret og splittet i en række mindre enheder, hvoraf mange i dag er flyttet andre steder hen.

En stor del af områdets statelige bygninger fra 1892 og starten af 1900-tallet er i dag indrettet til attraktive ejerlejligheder og udgør sin egen bydel. Men området huser stadig en del sociale institutioner, værksteder og botilbud.

Værkstederne i Rude Skov

Center for Sociale Indsatser - Rude Skov ligger i hjertet af det smukke Ebberød, og er et stort og mangfoldigt tilbud om beskæftigelse, aktiviteter og samvær indenfor rammerne af beskyttet beskæftigelse og diverse dagtilbud. Værkstederne rummer et kreativt arbejdsfællesskab, hvor man arbejder i beskyttet beskæftigelse.

Link til Værkstedernes hjemmeside: https://rudeskov.rudersdal.dk/vrs/temaer/vaerkstederne