Spring til indhold

Andreas Jensens Vænge

Andreas Jensens Vænge

Andreas Jensen (1855 – 1936) var ejer af Minchegården matr. nr. 3 af Kajerød. Han testamenterede sine ejendomme og sin formue til et legat, ”Andreas Jensens Minde”, der skulle drive boliger for ældre, oprindeligt indrettet i de eksisterende bygninger på Minchegården. Efterfølgende har legatet opført flere bebyggelser med ældreboliger i området. Gården er i dag nedrevet.