Spring til indhold

Avnholtsvej

Avnholtsvej

Alfred Avnholt (1894-1956) var gartner og amatørarkæolog. Alfred Avnholt kom til egnen som nyuddannet gartner i 1919. I en tid, hvor bondesamfundet var i opbrud og forstadskommunen en realitet, forestod han bl.a. indsamling og registrering af effekter fra almuekulturen, men er især kendt for sine arkæologiske udgravninger og observationer, og hans påpegning af Maglemosen som et særligt arkæologisk indsatsområde.  Hans samling udgør en grundbestanddel af Rudersdal Museers samlinger. Avnholtsvej blev anlagt og navngivet i 2013.