Spring til indhold

Bentzens Vænge

Bentzens Vænge

Jens Christian Bentzen (1877 – 1958) var sognefoged og kirkeværge i Birkerød Sogn. Han var ejer af Sognefogedgården – Edelsminde. Sognefogedgården blev genopført efter en opfattende brand i 1930.  Ved J.C. Bentzens død i 1958 overtoges gården af hans søster Astrid Bentzen (1893-1994), som i 1993 solgte den til Birkerød Menighedsråd. Sognefogedgården er i dag præstegård.