Spring til indhold

Biskop Svanes Vej

Biskop Svanes Vej

Hans Hansen Svane (Svaning) (1606-1668) var biskop. Som understændernes ordfører på det store stændermøde i 1660 antog Svane en stejl holdning, som udmøntede sig i, at Kongen Frederik III blev tilbudt arveriget, og adelens magt blev begrænset . Denne udvikling banede vej for enevælden. Kongen overdrog i oktober 1661 Ebberødgård og Skovrød Mølle til Hans Svane.