Spring til indhold

Brandts Vænge

Brandts Vænge

Otto August la Cour Brandt (1861-1917)blev uddannet som cand.jur. i 1885 og uddannet som landmand i 1888. Han købte i 1907 Kajerødgård, som han ejede til sin død. Gården blev overtaget af sønnen Poul la Cour Brandt, som anlagde plantage i 1930 på dele af jorderne. Poul la Cour Brandt udstykkede jorden, og ansøgte i 1959 kommunalbestyrelsen om, at vejen fik navnet August Brandts vej.