Spring til indhold

Carl von Rosensvej

Carl von Rosensvej

Carl Sophus Anton Gottlieb v. Rosen (1819-1891) var Kammerherre og ejer af Henriksholm fra 1867 til sin død. Han blev født i Segeberg, Holsten. Fra 1854 til 1864 var han Overpræsident i Flensborg. Efter bosættelsen på Sjælland bestred han en række tillidshverv, bl.a. fra 1869 som sognerådsformand i Søllerød Sogn og fra 1876 også folketingsmand. Hans hustru Elise født Ræder (1841-1921) solgte efter hans død ejendommen Henriksholm til Grosserer Carl Henriques Melchior i 1892. Carl von Rosensvej blev anlagt i 2013.