Spring til indhold

Caroline Mathilde Vej

Caroline Mathilde Vej

Dronning Caroline Mathilde (1751–1775) var gift med kong Christian VII. Hun blev landsforvist i 1772 efter en affære med kongens livlæge Johann Friedrich Struensee. Caroline Mathilde ejede lystejendommen Frydenlund i Vedbæk. Caroline Mathilde Vej blev oprindeligt anlagt i 1770-1771 som en snorlige barokvej, der forbandt Frydenlund i Trørød med Hirschholm Slot i Hørsholm.